Sunde produkter

Om SpisVel projektet

At tænke høj kulinarisk kvalitet ind i fastfood, der er nøglehulsmærket, har den rigtige pris og er produceret under hensyntagen til miljøet er en udfordring! Det er ikke desto mindre det, SpisVel projektet handler om og som en gruppe af kokke, detailister, producenter og forskere er gået sammen om. 

Mange mennesker køber fastfood, fordi det er nemt og billigt. Samtidig er der flere undersøgelser, der peger på, at forbrugerne efterspørger et bredere sortiment af sunde fastfood produkter.

Projektets formål er at øge danskernes adgang til sunde, bæredygtige og velsmagende måltider ved udespisning, gennem udvikling af nye produkter. Målet er yderligere at vurdere effekten af at indføre et nyt fødevaresundhedsmærke baseret på en række parametre, der vedrører miljø, sundhed og økonomi. Hovedfokus er på fastfood. Dette område er særlig interessant, fordi der er stor mulighed for at forbedre sundheds- og miljøaspekter samt virksomhedernes image og økonomi.

Målene i projektet er:

  • at øge antallet af nye fastfoodprodukter, der lever op til kriterierne for Nøglehullet på spisesteder.
  • at undersøge, om en øget tilgængelighed af sundere mad på hverdagsspisesteder kan ses som en reel sundhedsstrategi, og hvilken effekt den i givet fald har på miljøet, på forbrugernes sundhed og på virksomhedernes økonomi.
  • at samle viden, der ud over at gavne de deltagende parter, kan overføres til især mindre virksomheder.

Denne hjemmeside præsenterer projektet og dets resultater.

Link til udviklingsprocessen i projektet (pdf).

Projektet løber fra 2012 til 2015 og er støttet af Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP). 

Kontakt

Anne Dahl Lassen
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
93 51 89 43
https://www.spisvel.dk/om-spisvel
21 MAJ 2024