Struktur og indhold i projektet

SpisVel projektet er sammensat af to forløb:  

Et innovationsforløb med henblik på at udvikle velsmagende, sunde og bæredygtige fastfood produkter, understøttet af:

  • en behovsafdækning og afgrænsning blandt producenter og kæder gennem interview
  • en undersøgelse af forbrugernes holdning til sundere fastfood
  • et forløb til udvikling af prototyper med involvering af fokusgrupper til test af de udviklede prototyper
  • individuelle udviklingsforløb for de involverede producenter og kæder
  • kvalitetssikring af de udviklede produkter i fht sundhed, miljø og økonomi
  • test af udvalgte produkter i de involverede kæder

Et forløb om måling af effekt på sundhed, miljø og forbrugeropfattelse med følgende underopgaver:

  • test set up, design og evalueringskriterier til måling af forbrugerrespons, sundhed og fødevarekvalitet / råvareforbrug, miljø og spild samt økonomiske og praktiske aspekter
  • Interventioner gennemført på 6 outlets til måling af forbrugerrespons
  • En undersøgelse af motivation og barrierer for at deltage i nøglehulsordningen for en bred gruppe af spisesteder 
https://www.spisvel.dk/om-spisvel/struktur-og-indhold
16 JUNI 2024