Råmarineret rodfrugt

Innovation & inspiration

Innovationsforløb

Projektet har gennemført en flerleddet innovationsproces der bestod af to dele – et fælles inovationsforløb med udvikling af prototyper og en række individuelle procesforløb: : 

et fælles innovationsforløb, ledet af Madkulturen, der var fordelt over 5 faser: behovsafklaring og tidlig idefase (1); koncept og prototype (2); potentiale og udvælgelse i fht ernæring, miljø og forbrugeraccept (3); forberedelse af pilottest (4) og lancering og kampagne (5). med udvikling af prototyper på baggrund af en prioritering af målgrupper og brugssituationer (shortliste).

I projektet er udviklet en række innoationsværktøjer du kan finde her.

Innovationsværktøjer

Prioritering af brugssituationer/ målgrupper i SpisVel (pdf)

Scorecard model (pdf)

individuelle procesforløb, hvor de kulinariske inspiratorer sammen med de enkelte virksomheder videreudviklede enkeltkomponenter eller hele produkter. 

Resultater

Pjece med SpisVel produkter (pdf)

Opskrifter på produkterne i Pjece med SpisVel produkter (pdf)

Integration af hensyn til sundhed, miljø og økonomi i udvikling af produkter til spisesteder - erfaringer fra projekt SpisVel (pdf)

https://www.spisvel.dk/innovation-og-inspiration
17 JUNI 2024