Grød

Omtale

Projektet SpisVel har været genstand for en del opmærksomhed. herunder finder du link til flere af omtalerne.

Specialet ”Attitude and behaviour in relation to healthier fast food among Danes” er formidlet til adskillige journalister og specialestuderende, der skriver artikler og opgaver om emnet. Se præsentation af specialeforsvar (pdf)

Tidligere projektleder Gitte Gross har på baggrund af projektet udtalt sig i pressemeddelelse fra Sunset Boulevard om danskernes fastfoodkultur. Pressemeddelelse fra Sunset Boulevard maj 2014 (pdf)

Udsendelse i Go’aften Danmark den 19.juni 2014, med optagelser fra både 7’eleven, Statoil og Q8 og studiedeltagelse af Gitte Gross. Udsendelsen kan mod betaling ses på TV2's hjemmeside.

Erfaringerne fra SpisVel med at inddrage miljøaspekter i udvikling og ændringer af produkter, herunder det udviklede miljøscorecard, er anvendt og formidlet i forskellige sammenhænge i det forløbne år af Michael Søgaard Jørgensen:

Gæsteforelæsning i Bæredygtige kostråd på kurset ”Sundhed og Livskvalitet” på Københavns Universitet oktober 2013

Oplæg om om ressourceeffektivitet i fødevareproduktion og forbrug på workshop 12. juni 2014 i EU-projektet ”Training on Resource Efficiency and Optimization” (TREO) om udvikling af uddannelse og efteruddannelse rettet mod fødevaresektoren. Det overvejes i den forbindelse at udarbejde en engelsksproget udgave af scorecardet, der kan anvendes i uddannelse og efteruddannelse på fødevareområdet i andre lande.

Præsentation på 12th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis ESDA2014 25.-27. Juni 2014 I København af paperet “A model for organizing and analyzing integration of environmental concerns in product design and re-design”

Interview iTV2 News 31. marts 2014 om klimabelastning og kostvaner.

Præsentation på konferencen Fair snak om fødevarer, sundhed, sandhed og sanselighed, CBS, Department of International Business Communication, den 21. maj 2015. Lassen AD: Forbrugerne vil ét men gør noget andet – hvorfor? – Fair snak hele vejen rundt. 

https://www.spisvel.dk/presseomtale
16 JUNI 2024