Publikationer fra SpisVel projektet

Integration af hensyn til sundhed, miljø og økonomi i udvikling af produkter til spisesteder - erfaringer fra projekt SpisVel (pdf)

Andersen LD og Johansen LT. SpisVel Idésortering (Scorecardmodel). Madkulturen 2012.(pdf)

Andersen LD og Johansen LT. Prioritering af brugssituationer/målgrupper i SpisVel (Shortlist). Madkulturen 2012. (pdf)

Iversen J. SpisVel - Beskrivelse af resultater fra kvalitativ interviewundersøgelse med kunder og restaurantbestyrer på tres fast-food restauranter. DTU Fødevareinstituttet. September 2013/marts 2014. (pdf)

Jørgensen MS og Michelle Werther M. Design-kriterier for udvikling af miljømæssigt mere bæredygtig mad til spisesteder (Miljøscarecard). Aalborg Universitet.  2014.

Jørgensen MS og Michelle Werther M. Design-kriterier for udvikling af miljømæssigt mere bæredygtig mad til spisesteder (Miljøscarecard). Aalborg Universitet.  2014.

Jørgensen MS. Teoretisk grundlag for analyse af innovationsforløb. Aalborg Universitet. 2015.

Lassen AD, Vognsen KM og Gross G. Nøglehullet på spisesteder: Erfaringer fra certificerede spisesteder. E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 5, 2014, 1-12. (pdf)

Lassen AD, Thomsen KV, Gross G. Kundernes adfærd og indtag på en fastfoodrestaurant – resultater fra et eksperimentelt forsøg. E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 5, 2013, 1-6. (pdf)

Lassen AD, Thomsen KV, Fagt S, Gross G. Mad på farten - hvad ønsker kunderne? E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 4, 2013, 1-9. (pdf)

Lassen AD, Lehmann C, Andersen EW, Werther MN. Thorsen AV, Trolle E, Tetens I, Gross G. An assessment of the choice making and purchase intentions among fast food customers according to gender. Sixth European Conference on Sensory and Consumer Research, 7-10 September 2014, Bella Center, Copenhagen, Denmark. (pdf)

Lassen AD, Lehmann C, Andersen EW, Werther MN, Thorsen AV, Trolle E et al. Gender differences in purchase intentions and reasons for meal selection among fast food customers. Opportunities for healthier and more sustainable fast food. Food Quality and Preference, 2015, in press http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329315001408

Lassen AD, Rasmus J, Jørgensen MS. Hjælper du miljøet ved at spise sundere fastfood? Analyser af produkter udviklet under SpisVel projektet i forhold til traditionel fastfood. DTU Fødevareinstituttet og Ålborg Universitet 2015. (pdf)

SpisVel - Produkter der lever op til Nøglehullets kriterier. Inspirationshæfte. 2014. (pdf)

https://www.spisvel.dk/publikationer
21 MAJ 2024