Finansiering

Projektet er støttet af GUDP, der er en forkortelse for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram under Natur-Erhvervstyrelsen. Programmet søger at skabe større bæredygtighed og samtidig løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor – samtidig med, at økonomien hele tiden forbedres, så fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst i Danmark og sikre arbejdspladser.

Læs mere om GUDP: http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/

Alle de deltagerne parter har endvidere helt eller delvist medfinansieret projektet i form af de timer de har investeret i projektet.  

https://www.spisvel.dk/om-spisvel/finansiering
16 JUNI 2024