Motivation og barrierer for at deltage i nøglehulsordningen

Erfaringer fra allerede nøglehulscertificerede spisesteder er opsamlet for i alt 166 spisesteder til hjælp og inspiration for andre spisesteder, der overvejer at gå ind i ordningen og som grundlag for løbende optimering af ordningen til gavn for kunder og spisesteder. Resultaterne er publiceret i en artikel.

Se artiklen Nøglehullet på spisesteder: Erfaringer fra certificerede spisesteder (pdf)

https://www.spisvel.dk/effektmaaling/motivation-og-barrierer-for-at-deltage-i-noeglehulsordningen
7 DECEMBER 2023