Måling af effekt på sundhed og miljø

Effekten af øget tilgængelighed af sundere mad på hverdagsspisesteder på kundernes indtag og adfærd er undersøgt i tre forskellige forsøgsdesigns, omfattende

  1. Effekten af at fremme allerede eksisterende sundere valg på en fast food restaurant (et spisested),
  2. Effekten af et nyt sundere udbud på fastfood-restauranter (tre spisesteder)
  3. Effekten af et sundere udbud på erhvervsskoler (to spisesteder).

Se artiklen Kundernes adfærd og indtag på er fastfoodrestaurant – resultater fra et eksperimentelt forsøg (pdf)

Se posteren (på engelsk) An assessment of the choice making and purchase intentions among fast food customers according to gender (pdf)

Iversen J. SpisVel - Beskrivelse af resultater fra kvalitativ interviewundersøgelse med kunder og restaurantbestyrer på tres fast-food restauranter. DTU Fødevareinstituttet. September 2013/marts 2014. (pdf)

https://www.spisvel.dk/effektmaaling/maaling-af-effekt-paa-sundhed-og-miljoe
25 FEBRUAR 2024