Forbrugerholdninger til fastfood

Forbrugernes holdninger til fastfood er undersøgt ved en online spøgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af danskere i alderen 18 - 65 år og er afrapporteret i et speciale, ”Attitude and behaviour in relation to healthier fast food among Danes”, der er tilknyttet projektet, og formidlet i artiklen: ”Mad på farten – hvad kunderne ønsker”. 

Se præsentation af specialeforsvar (pdf)

Se artiklen Mad på farten - hvad ønsker kunderne? (pdf)

http://www.spisvel.dk/effektmaaling/forbrugerholdninger-til-fastfood
21 MARTS 2023